icon-search
icon-search
 • MathAktiviti-6Thn.jpg
 • BukuAktivitiKSPK-6TahunP01.jpg
 • BukuAktivitiKSPK-6TahunP02.jpg
 • BukuAktivitiKSPK-6TahunP03.jpg
 • BukuAktivitiKSPK-6TahunP04.jpg
 • BukuAktivitiKSPK-6TahunP05.jpg
 • BukuAktivitiKSPK-6TahunP06.jpg
 • BukuAktivitiKSPK-6TahunP07.jpg
 • backcover_765bb6d7-f7ee-49ad-ac71-7fbcd3a211e8.jpg

Matematik Awal - Aktiviti Prasekolah - 6 Tahun

RM 7.11
- +
icon-bag Add to Cart
Home

Buku aktiviti Matematik Awal menarik dan berkesan kerana:

 • Sesuai dengan perkembangan umur anak
 • Aktiviti pembelajaran yang sistematik dan tersusun
 • Pengalaman pranombor dan konsep nombor dikembangkan melalui pelbagai aktiviti
 • Menggunakan pendekatan terkini yang bersepadu serta pembelajaran yang menyeronokkan dan lebih bermakna
 • Menepati garis panduan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) terkini.
 • Menerapkan asas teknologi kod QR dan aktiviti melalui Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).

Spesifikasi:

 • Ciri Buku: Berwarna
 • Muka Surat: 52 
 • Saiz Buku: 210.00 X 295.00 mm
 • Berat Pakej: 0.160 kg 
 • ISBN: 9789673623860

Muat Turun Sampel Buku 2

>
Your cart is currently empty.
Continue shopping