icon-search
icon-search
 • MathLatihTubi-4Thn.jpg
 • BukuLatihTubi-4tahunP01_6ec7eaee-0e55-4ad2-9ed4-3d4c6e2bfb2e.jpg
 • BukuLatihTubi-4tahunP02_f7a8e202-971f-472b-ae2c-0fce9f94697e.jpg
 • BukuLatihTubi-4tahunP03_9ff4b856-7b6e-4cf1-9190-1eea66b125e3.jpg
 • BukuLatihTubi-4tahunP04_4878110a-a2b0-473f-92b0-151e8d299e77.jpg
 • BukuLatihTubi-4tahunP05_2936d5ff-949a-4bac-85d2-ea2c248f3eb7.jpg
 • BukuLatihTubi-4tahunP06_73379997-3765-42ac-9fc6-fdee93790d3a.jpg
 • BukuLatihTubi-4tahunP07_e4d848e7-1698-43dc-874f-8a3b8806cb05.jpg
 • BukuLatihTubi-4tahunP08_7943b8ac-62eb-4eba-8968-49deeddaa5eb.jpg
 • backcover_584f84f7-f0d8-4180-b5b8-98a9de3d8d88.jpg

Matematik Awal - Latih Tubi Prasekolah - 4 Tahun

RM 5.31
- +
icon-bag Add to Cart
Home

Buku latih tubi Cepat Matematik menarik dan berkesan kerana:

 • Sesuai dengan perkembangan umur anak
 • Aktiviti pembelajaran yang sistematik dan tersusun
 • Pengalaman pranombor dan konsep nombor dikembangkan melalui pelbagai aktiviti
 • Menggunakan pendekatan terkini yang bersepadu serta pembelajaran yang menyeronokkan dan lebih bermakna
 • Menepati garis panduan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) terkini.
 • Menerapkan asas teknologi kod QR dan aktiviti melalui Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).

Spesifikasi:

 • Ciri Buku: 2 Warna
 • Muka Surat: 52
 • Saiz Buku: 210.00 X 295.00 mm 
 • Berat Pakej: 0.160 kg 
 • ISBN: 9789673623877

Muat Turun Sampel Buku 2

>
Your cart is currently empty.
Continue shopping