icon-search
icon-search
 • MathLatihTubi-6Thn.jpg
 • BukuLatihTubi-6TahunP01_199991b3-ba01-476f-858b-c8c307eb1f20.jpg
 • BukuLatihTubi-6TahunP02_0ddf3173-8892-4c70-b184-27e533d83267.jpg
 • BukuLatihTubi-6TahunP03_a4c534f3-1e05-43a9-a583-8b72b01f1c1c.jpg
 • BukuLatihTubi-6TahunP04_f130099f-4338-4dec-bbb1-25a77d5779b0.jpg
 • BukuLatihTubi-6TahunP05_2061338d-d9b4-478a-89bf-68ce244128aa.jpg
 • BukuLatihTubi-6TahunP06_131a7a8c-13ae-4041-9127-4ab41ee1b288.jpg
 • BukuLatihTubi-6TahunP07_a1b11987-6d2f-4930-88e6-44db1616884d.jpg
 • BukuLatihTubi-6TahunP08_2b717ddb-db30-45d9-b18e-7e7e090ef584.jpg
 • backcover_0d8ddf75-7d78-48a8-8393-f8de7a5a1f59.jpg

Matematik Awal - Latih Tubi Prasekolah - 6 Tahun

RM 5.31
- +
icon-bag Add to Cart
Home

Buku latih tubi Cepat Matematik menarik dan berkesan kerana:

 • Sesuai dengan perkembangan umur anak
 • Aktiviti pembelajaran yang sistematik dan tersusun
 • Pengalaman pranombor dan konsep nombor dikembangkan melalui pelbagai aktiviti
 • Menggunakan pendekatan terkini yang bersepadu serta pembelajaran yang menyeronokkan dan lebih bermakna
 • Menepati garis panduan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) terkini.
 • Menerapkan asas teknologi kod QR dan aktiviti melalui Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).

Spesifikasi:

 • Ciri Buku: 2 Warna
 • Muka Surat: 52
 • Saiz Buku: 210.00 X 295.00 mm 
 • Berat Pakej: 0.160 kg 
 • ISBN: 9789673623891

Muat Turun Sampel Buku 2

>
Your cart is currently empty.
Continue shopping