icon-search
icon-search
  • Kamus-Alkhalil.jpg

Kamus Al-Khalil (Kamus Arab-Melayu - Melayu-Arab)

RM 26.91
- +
icon-cart Add to Cart
Home

Kamus Mudah Bahasa Arab

  • Mudah, cepat dan berkesan.
  • Mengandungi 35000 entri  Arab-Melayu - Melayu-Arab.
  • Dilengkapi dengan contoh ayat, frasa dan istilah.
  • Mengandungi perkataan-perkataan dasar berserta tasrif, perkataan terbitan berbentuk kata kerja berimbuhan (fiil maziid) atau kata nama berimbuhan (masdar, isim fail, isim mafuul) yang bermula dengan huruf Alif, Ta dan Mim yang dipadankan dengan makna yang detail.

Spesifikasi:

  • Muka Surat: 1688 
  • Saiz Buku: 130.00 X 190.00 mm 
  • Berat: 1.310  kg
Your Cart
Your cart is currently empty.
Continue browsing here.