icon-search
icon-search
 • MathAktiviti-5Thn.jpg
 • BukuAktivitiKSPK-5TahunP01.jpg
 • BukuAktivitiKSPK-5TahunP02.jpg
 • BukuAktivitiKSPK-5TahunP03.jpg
 • BukuAktivitiKSPK-5TahunP04.jpg
 • BukuAktivitiKSPK-5TahunP05.jpg
 • BukuAktivitiKSPK-5TahunP06.jpg
 • BukuAktivitiKSPK-5TahunP07.jpg
 • backcover_8c808c40-e78a-44c9-8b37-d6091420cb10.jpg

Matematik Awal - Aktiviti Prasekolah - 5 Tahun

RM 7.50
- +
icon-bag Add to Cart
Home

Buku aktiviti Matematik Awal menarik dan berkesan kerana:

 • Sesuai dengan perkembangan umur anak
 • Aktiviti pembelajaran yang sistematik dan tersusun
 • Pengalaman pranombor dan konsep nombor dikembangkan melalui pelbagai aktiviti
 • Menggunakan pendekatan terkini yang bersepadu serta pembelajaran yang menyeronokkan dan lebih bermakna
 • Menepati garis panduan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) terkini.
 • Menerapkan asas teknologi kod QR dan aktiviti melalui Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).

Spesifikasi:

 • Ciri Buku: Berwarna
 • Muka Surat: 52 
 • Saiz Buku: 210.00 X 295.00 mm
 • Berat Pakej: 0.160 kg 
 • ISBN: 9789673623853

Muat Turun Sampel Buku 2

Your cart is currently empty.
Continue shopping